En toen?

En toen?

De laatste maanden van 2023 zijn op zijn minst onstuimig te noemen. Los van alle wereldellende en met slechts de blik op Nederland is er veel te verteren. Eerst 19 september Prinsjesdag en de daar op volgende algemene politieke beschouwingen.

Ze gaan de geschiedenis in als de minst ondernemersvriendelijke sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. Partijen van allerlei gezindheid, van PvdA tot VVD, duikelden over elkaar heen om én de uitgaven te verhogen én de rekening daarvan bij het MKB neer te leggen. De creativiteit van de Tweede Kamer uitte zich in de wijze waarop men de belasting voor ondernemend Nederland kan verhogen, in plaats van de uitgaven te beperken, of de economie te stimuleren om op die wijze de belastingopbrengst te verhogen. Er dreigt de komende jaren dan ook een fiscaal pak slaag voor iedereen die onderneemt en een nog hardere tik voor iedereen die succes heeft. Holland op zijn smalst en bij ons op de zaak spitsuur om zo scherp mogelijk de gure fiscale wind tegemoet te treden.

En toen? Toen werd het 22 november en bleek een kwart van de bevolking het signaal af te willen geven dat het echt anders moet. PVV werd de grote winnaar, tot ieders verbazing. Wie zijn die stemmers? Zitten er ondernemers tussen, of zijn het met name leraren die hun alsmaar mislukkende huizenjacht zat zijn? Wat betekent zo’n overwinning voor ondernemend Nederland? De PVV wordt steevast verweten radicaal rechts te zijn, maar zijn ze economisch niet juist extreem links?

Kortom: het ondernemersbestaan is onzekerder dan ooit te voren. Duidelijk is wel dat op de oude voet doorgaan, van crisis naar crisis, zonder ooit een oplossing, niet houdbaar is. Was het niet Einstein die ooit zei: ‘waanzin is steeds hetzelfde doen en dan verschillende uitkomsten verwachten’?

Daar is geen speld tussen te krijgen! En met alle andere nieuwe partijen in een coalitie en de gebruikelijke waarborgen van onze rechtstaat zou het ook zo maar een stuk beter met Nederland kunnen gaan. Ik ben benieuwd naar al dat nieuws en kijk reikhalzend uit naar 2024.

Ik wens u een top 2024, mede namens HBK!

Thijs Hemmes - HBK belastingadviseurs Bezoekadres: Hoofdstraat 2 | 2351 AJ Leiderdorp 071 - 542 27 20 | t.hemmes@hbk.eu | www.hbk.eu


Reacties

WhatsApp us!