Achteroverleunen is geen optie

Achteroverleunen is geen optie Foto: TEKST Martine van Rijn | FOTO'S John Brussel

Al lange tijd kampt de maakindustrie met een tekort aan technisch opgeleid personeel. Sterk Techniekonderwijs (STO) Zoetermeer zet zich sinds 2019 in om jongeren te enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek. Er zijn al mooie resultaten behaald, maar met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is er geen enkele reden om voldaan achterover te leunen. “We willen in de komende periode graag verder bouwen op de stevige fundamenten die we in de afgelopen vijf jaar hebben neergelegd.”

“Onderwijs, bedrijfsleven en overheid zijn samen verantwoordelijk voor voldoende en goed opgeleid technisch personeel voor de regionale arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. STO Zoetermeer is het samenwerkingsverband waarbinnen deze partijen zich inzetten voor dit gezamenlijke doel”, vertelt Jeanneke Willems, sinds vorig jaar oktober programmamanager STO Zoetermeer. “Het belang is groot, want zonder voldoende technische arbeidskrachten zal ons huidige voorzieningenniveau moeilijk gehandhaafd kunnen blijven: het zijn immers deze technische vakmensen die onze apparatuur produceren, onderhouden en vernieuwen. De technische beroepen hebben een degelijk toekomstperspectief te bieden, worden goed betaald en bieden een hoge werkzekerheid. De jeugd kan met een gerust hart kiezen voor techniek. Binnen STO Zoetermeer werken we gezamenlijk aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs om leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met techniek en ze te enthousiasmeren voor een technische opleiding en een loopbaan in de technische sector. Ik denk dat de belangrijkste opbrengst van vijf jaar STO Zoetermeer is, dat primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs elkaar steeds beter weten te vinden en goed samenwerken met het bedrijfsleven.”

Een stevig fundament
“In de afgelopen periode hebben we een stevig fundament voor deze samenwerking neergelegd en hierop willen we in de komende periode graag verder bouwen. Dit fundament wordt gevormd door vijf programmalijnen:

  • de samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs stimuleren,
  • het technisch onderwijs op het vmbo innoveren,
  • waar nodig docenten ‘professionaliseren’ (voor zover het techniekonderwijs betreft),
  • een doorlopende leerlijn Techniek met zo min mogelijk overlappingen ontwikkelen die liefst van primair onderwijs via vmbo naar mbo loopt,
  • het uitbouwen van publiek-private samenwerkingen, dus deelname van het bedrijfsleven aan Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer

Deze structuur blijkt te werken, want er is al het nodige bereikt. Voorbeelden zijn het delen van kennis en faciliteiten door vmbo, mbo en bedrijven bij het keuzevak Autotechniek, de creatie van een geïntegreerde leerroute ‘Servicemedewerker Gebouwen’, de praktijkgerichte opdrachten bij vmbo-TL en de diverse activiteiten op het raakvlak van techniek, technologie en ICT, zoals programmeerlessen en de ‘Drone-cup’”, aldus Nicole Hofland, relatiemanager STO Zoetermeer.

Een realistisch beeld van werken in de techniek
“We willen leerlingen een realistisch beeld geven van (leren en) werken in de techniek. Bedrijfsbezoeken, gastlessen, proefexamens, stages, meeloopdagen en het beroepenfeest Zoetermeer On Stage dragen hieraan bij. De inzet en betrokkenheid van het bedrijfsleven is onmisbaar. Gelukkig beseffen steeds meer bedrijven dat nu investeren in de jeugd z’n vruchten af kan werpen in de toekomst en nemen ze hun verantwoordelijkheid”, vervolgt Nicole. “Van onze kant proberen we met bedrijven mee te denken hoe zij een bijdrage aan STO kunnen vormgeven en, minstens zo belangrijk, hoe een bedrijf er zelf ook baat bij kan hebben.”

Jeanneke vult aan: “Om de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het technisch onderwijs in de regio te stimuleren en bedrijven op ideeën te brengen, hebben we allerlei mogelijke activiteiten voor bedrijven op een ‘menukaart’ gezet, compleet met omschrijving. Die activiteiten verschillen van omvang en inhoud, maar iedere bijdrage is meer dan welkom. En ook ‘buiten de kaart om’ kunnen, naar eigen inzicht en mogelijkheden, activiteiten worden ontwikkeld die techniekonderwijs helpen versterken. Bedrijven die wél een bijdrage willen leveren omdat ze de doelen van STO onderschrijven, maar niet in staat zijn om een activiteit te organiseren of geen capaciteit hebben om bij te dragen aan een van de evenementen, hebben altijd nog de optie om financieel bij te dragen.”

Nicole nodigt ten slotte uit: “De menukaart is een gemakkelijke tool die ik graag gebruik als ik in gesprek ga met bedrijven die geïnteresseerd zijn in een samenwerkingsovereenkomst met STO Zoetermeer en graag partner willen worden. Dat zijn er nu inmiddels bijna dertig en allemaal dragen ze op hun eigen manier bij aan de versterking van het techniekonderwijs en daarmee aan de in- en doorstroom van (vmbo-)leerlingen richting technische en technologische vervolgopleidingen en beroepen. Het zou mooi zijn als zich nog meer bedrijven aansluiten. Interesse? Neem gerust contact met me op om eens over de mogelijkheden van gedachten te wisselen.”

Wat is Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer?
Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer is een samenwerkingsverband van het primair onderwijs, het vmbo, het mbo, de regionale overheid en het regionale bedrijfsleven. Sterk Techniekonderwijs werkt aan aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor en goed voor te bereiden op een technische opleiding en een loopbaan in de techniek.

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer vindt het belangrijk dat het onderwijs zo goed mogelijk aansluit op de behoefte van de regionale technische arbeidsmarkt en brengt hiertoe partijen uit het onderwijs en het bedrijfsleven graag met elkaar in verbinding.

Henk-Arie Schra, directeur Van Dorp Hout:
“Het is supergaaf om iets met je handen te maken. Dat wil ik leerlingen graag laten zien. Ik denk dat als ik ze een reëel beeld geef van wat werken in een bedrijf als Van Dorp Hout inhoudt, ze eerder zullen kiezen voor deze technische opleidingsrichting. Ik draag dus vol overtuiging mijn steentje bij aan STO Zoetermeer. Tegen collega-ondernemers in de techniek zou ik willen zeggen: laat ook je bedrijf zien aan de jeugd! Sluit je aan bij STO. Gezien het schaarse aanbod van technisch personeel, zou ieder technisch bedrijf moeten proberen om leerlingen van nu te enthousiasmeren voor een loopbaan in de techniek in de toekomst.”

Wilt u zich aansluiten bij STO Zoetermeer?
U kunt contact opnemen met Nicole Hofland, Relatiemanager, via 06 - 526 326 36 of nicole@sto-zoetermeer.nl.

Deze bedrijven en organisaties gingen u voor: Aannemingsbedrijf Van der Meer; ABS Autoherstel Den Elzen; ArchitectuurPunt Zoetermeer; Astralift; Autovakmeester G. van Wijk; Bouwbedrijf Gebr. Huurman Zoetermeer B.V.; Bouwend Nederland, in samenwerking met lidbedrijf BAM Wonen; Bouwmensen West; CKC & partners; Dura Vermeer Bouw Zuidwest; Gemeente Zoetermeer; IW Zuid-Holland; NBD Biblion (Bibendo); Nederlandse Vereniging van Koudetechnieken (NVKL); RAI Vereniging (bedrijfswagens); Schildersvakschool; STEDIN Bedrijfsschool; Stichting Franx; Stichting Haagbouw; Stichting Koninklijke Metaalunie; Tamson Instrumenten B.V.; TU Delft; Van Dorp Hout B.V.; Van Dorp Installaties; Van Gils Automotive; Veiligheidsregio Haaglanden; Vermeulen Groep; Wij Techniek.

 


Reacties

WhatsApp us!